Alla samlingar
Kom igång med Templ
Kom igång med Templ

Artiklar som hjälper dig komma igång med Templ.

Karl avatar
1 författare40 artiklar

E-postguideBehöver du komma igång med e-post? Starta här!
Domänverifiering för e-postVerifiera din domän för att få bästa möjliga leveransbarhet av e-post som skickas från din hemsida.
Konfigurera Gmail för TemplHur man sätter upp, konfigurerar och skickar mail via Gmail.
Konfigurera SPF och DKIM för bättre leveransbarhet av e-post (avancerat)Denna guide är avsedd för domäner som som har extern DNS hos annan DNS-leverantör än Templ.
Catch-all vidarebefordring för e-postHur man konfigurerar Catch-all vidarebefordring för e-post
Templ MX RecordsHur man lägger till Templ's MX records för inkommande e-post