När man vill ändra, eller uppdatera sin hemsida, så är det normalt en dålig idé att göra det direkt utan att testa först, speciellt om hemsidan är live och har frekventa besökare, därför vill man undvika att göra ändringar som kan göra att hemsidan slutar fungera.

Här kommer staging in i bilden. Stagingsidor låter dig sätta upp en kopia av din live site, så att man kan testa sina ändringar på en kopia av sin hemsida innan man gör dessa ändringar på livesiten. Även om hemsidan inte är "live" så kan det ibland vara en bra idé att använda en stagingsite för att testa nya funktioner och uppdateringar.

Innan du skapar din stagingsite

I denna guide kommer vi att utgå ifrån att du redan har en hemsida, denna kommer vi att kalla för "live site". Stagingsidan kommer vi att kalla för "Stagingsite". Om du inte har satt upp en hemsida ännu, följ den här guiden för att skapa en hemsida.

Notera att en stagingsite delar resurser med dess live site. Innan du skapar din stagingsite så måste du se till att det finns tillräckligt med diskutrymme för både live och stagingsiten. Om det behövs, så kan man enkelt lägga till mer diskutrymme.

Skapa staging

Klicka på den hemsida du vill skapa en stagingsite, klicka sedan på Staging till vänster, och sedan Skapa.


Valfritt: Välj vilka mappar som skall kopieras, eller inte kopieras till stagingsidan genom att selektivt genom att inkludera, eller exkludera filer och databas.

  • Detta är användbart om man har en väldigt stor uploadsmapp i sin WordPress installation som man vill exkludera från stagingsidan.

Vänta några minuter medan server konfigureras och dina WordPress-filer och databas kopieras från live siten till staging siten.


När processen är klar så kan du öppna din stagingsite direkt, vi tillhandahåller även en domän att använda.

Det går inte att lägga till en egen domän för en stagingsite. För det ändamålet kan man istället skapa en ny hemsida och lägga till en egen domän till den hemsidan.

Obs! Stagingsidor sätts automatiskt till "noidex" så att dessa inte indexeras hos sökmotorer så som Google, Bing etc.

Filåtkomst

För att komma åt dina filer på din server så behöver du sätta upp filåtkomst. För att komma åt dina stagingfiler, navigera till webrootmappen som är listad under "Detaljer hemsida" i kontrollpanelen. Notera att live och stagingsiter är isolerade från varandra och har olika SFTP-portar.

Kopiera till staging

Om du har gjort ändringar på din livesite efter att du skapade din stagingsite, så kan man uppdatera stagingsiten men knappen "Kopiera till Staging" som visas på livesiten. Detta kopierar bara ändrade filer, vilket kan spara mycket tid.

Detta går även att göra direkt från stagingsiten genom att klicka på Uppdatera från Live.

Radera Staging

Om du av någon anledning vill radera din stagingsite så kan det göras genom att öppna din stagingsite i vår panel, scrolla ned till Ändra Inställningar och klicka på den knappen. Scrolla sedan ner till Radera:

Att radera sin stagingsite är riskfritt och påverkar inte dess live site.

Obs: Om du raderar din live site, så kommer även stagingsiten att raderas.

Obs 2: Vi rekommenderar att lösenordsskydda din stagingsite så den inte råkar bli indexerad av sökmotorer så som Google / Bing.

Hittade du svaret?