Hur man inaktiverar den inbyggda filredigeraren i WordPress och därmed ökar säkerheten för sin hemsida.


Det första du behöver göra är att sätta upp filåtkomst till din hemsida, vanligtvis med FTP/SFTP. Om din hemsida ligger hos oss på Templ så kan du följa denna guide för att sätta upp filåtkomst.

Navigera sedan till rotmappen för din hemsida och redigera/ladda ned wp-config.php.


Redigera filen och lägga till denna rad:

define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );


Viktigt, ovan rad måste läggas till innan texten /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ 


Spara sedan filen (och ladda upp den i rotmappen för din hemsida om du editerade filen lokalt).

Did this answer your question?