Hur man sätter upp filåtkomst till sin hemsida hos Templ.

Detta är en samlingsguide som beskriver hur man sätter upp filåtkomst till sin hemsida hos Templ, så att man kan komma åt WordPress-filerna via SFTP eller SSH.


Metoder för att ansluta till din hemsida

  1. SFTP eller SSH med användarnamn och lösenord (lösenordet måste aktiveras i vår kontrollpanel).
  2. SFTP eller SSH med SSH-nycklar.


SFTP / SSH med lösenord (Lätt)

Denna metod är för användare som vill ansluta till sin hemsida med SFTP (eller SSH) med användarnamn och lösenord.

Guide: Aktivera SFTP Lösenord och anslut till din hemsida med en SFTP-klient (t.ex FileZilla) med användarnamn och lösenord.


Sätt upp filåtkomst med SSH-nycklar (Avancerat)

Generera och sätt upp filåtkomst med SSH-nycklar på Windows: Sätt upp SFTP-filåtkomst med FileZilla (Windows)


Generera och sätt upp filåtkomst med SSH-nycklar på Mac: Sätt upp SFTP-filåtkomst med FileZilla (Mac)

Did this answer your question?