Obs! Detta steg görs endast en gång, om du redan har skapat din SSH-nyckel och lagt till den i Templ-panelen så kan du gå vidare till Del 3 av vår Filåtkomstguide för Mac: Konfigurera SFTP-klient (Mac)


Kopiera din SSH-nyckel

I Terminalen på Mac, kopiera kommandoraden nedan och klistra in den i Terminalen och tryck på Enter.

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Du kan nu klistra in i nyckel i Templ-panelen genom att trycka på Command key (⌘)+ V.


Lägg till SSH-nyckel in Templ-panelen

Öppna Templ-panelen och navigera till Filåtkomst och klicka på Lägg till nyckel.

  1. Namn: Namnge din nyckel, min heter "Karl Mac" (mitt namn och dator).
  2. Nyckel: Klistra in nyckeln (all text) som du kopierade från Terminalen i steget ovan.
  3. Lägg till för alla hemsidor: Kryssa i rutan om du vill att nyckeln ska fungera med alla dina hemsidor (om du har fler än en). 

Klicka på Fortsätt, och sedan är du klar med alla steg för den här delen av guiden.


Del 3 (Sista delen): Konfigurera SFTP-Klient (Mac)

Did this answer your question?