Obs! Detta steg behövs endast göras en gång, om du redan har skapat dina SSH-nycklar på Mac så kan du fortsätta till Del 2 av vår Filåtkomst-guide för Mac.

Introduktion

Secure Shell (SSH) använder kryptering för att säkra anslutningen mellan en klient och en server. All användarautentisering och filöverföringar är krypterade för att ge högsta möjliga säkerhet.

I denna guide kommer vi att skapa 2 SSH-nycklar:

  • En publik nyckel 
  • En privat nyckel (denna sparas på din dator, ge aldrig ut din privata nyckel till någon!)

SSH-nyckelautentisering ger dig bekvämligheten med att komma åt dina WordPress-filer via SFTP utan att skriva in lösenord. SSH-nycklar är också säkrare än lösenord, eftersom den privata nyckeln som används för att säkra anslutningen aldrig delas med någon.Hur man genererar SSH-nyckar på Mac

Du skapar SSH-nycklar i Mac OS X med kommandot ssh-keygen i Terminalen. Vi kommer att beskriva i detalj hur du gör detta nedan.

Börja med att öppna upp Terminalen på din Mac, du hittar den i Finder > Applications > Utilities > Terminal.

Du kan även använda Spotlight sökfunktionen på din Mac genom att klicka på Command-knappen (⌘) + Space på ditt tangentbord, skriv Terminal i rutan och tryck på Enter.


Följ dessa steg för att generera dina SSH-nycklar med Terminalen

  1. Kopiera raden nedan och klistra in i Terminalen och tryck på Enter.
ssh-keygen -t rsa

Detta startar processen som skapar dina nycklar. När du kör kommandot
 ssh-keygen så kommer du bli frågad var du vill spara din nyckel.


2. Tryck på ENTER för att spara nyckeln på standardplatsen för nycklar, utan att skriva en passphrase. Efter det så kommer nycklarna att genereras.

Your identification has been saved in /Users/myname/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /Users/myname/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
ae:89:72:0b:85:da:5a:f4:7c:1f:c2:43:fd:c6:44:38 myname@mymac.local
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|                 |
|         .       |
|        E .      |
|   .   . o       |
|  o . . S .      |
| + + o . +       |
|. + o = o +      |
| o...o * o       |
|.  oo.o .        |
+-----------------+

Din privata nyckel sparas i  id_rsa filen i .ssh mappen på din dator, det är denna nyckel som används för att verifiera den publika nyckeln.


Dela ALDRIG din privata nyckel med någon

Din publika nyckel sparas i filen id_rsa.pub - det är denna nyckel som du klistrar in i Templ-panelen. För att kopiera nyckeln så att vi kan klistra in den i Temppanelen i nästa steg av guide, kopiera kommandoraden nedan och klistra in den i Terminalen och tryck på Enter.

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Du kan nu klistra in i nyckel i Templ-panelen genom att trycka på Command key (⌘) + V. Detta steg beskrivs i nästa steg av guiden.Del 2: Hur man lägger till sin SSH-nyckel i Templ-panelen

Did this answer your question?