Obs! Detta steg behövs endast göras en gång, om du redan har skapat dina SSH-nycklar på Windows så kan du fortsätta till Del 2 av vår Filåtkomst-guide för Windows.

Introduktion

Secure Shell (SSH) använder kryptering för att säkra anslutningen mellan en klient och en server. All användarautentisering och filöverföringar är krypterade för att ge högsta möjliga säkerhet.

I denna guide kommer vi att skapa 2 SSH-nycklar:

  • En publik nyckel 
  • En privat nyckel (denna sparas på din dator, ge aldrig ut din privata nyckel till någon!)

SSH-nyckelautentisering ger dig bekvämligheten med att komma åt dina WordPress-filer via SFTP utan att skriva in lösenord. SSH-nycklar är också säkrare än lösenord, eftersom den privata nyckeln som används för att säkra anslutningen aldrig delas med någon.

Hur man genererar SSH-nycklar i Windows med PuTTY

Steg 1 - Ladda ned PuTTY

Ladda ned PuTTY från denna länk. Vid "Package Files" så hittar du nedladdningslänkarna till PuTTy. Det finns två versioner (32-bit och 64-bit).

Om du är osäker vilken fil du ska ladda ned, så måste du kolla om din Windowsversion är 32-bit eller 64-bit, för att göra det så högerklickar man på Den här datorn och väljer Egenskaper, titta sedan på Systemtyp för att se om du har 32-bit eller 64-bit Windows.


Steg 2 - Installera PuTTY & PuTTYgen Utility

När du installerat PuTTY så installeras även PuTTYgen Utility, det är denna vi kommer använda för att generera dina SSH-nyckar för Windows.

När allt är installerat och klart, öppna PuTTYgen:

Steg 3 - Generera din SSH-nyckel
Under Type of key to generate välj RSA och klicka sedan på Generate och vänta tills det är klart, det kan ta en minut eller två.

När det är klart så kommer PuTTYgen se ut så här:

Steg 4 - Spara dina nycklar
Klicka på Save public key och Save private key och spara båda nycklarna i en valfri mapp.

Obs! Du behöver inte skapa en passphrase (lösenord) för din nyckel.

Del 2: Hur man lägger till sin SSH-nyckel i Templ-panelen

Did this answer your question?