Hitta och åtgärda sårbarheter i WordPress core, plugins och teman med detta verktyg.

För att köra verktyget navigerar man till Hemsidor -> Verktyg och klickar på Hitta Sårbarheter.Verktyget kontrollerar vilken version av WordPress som är installerad på din sida, samt alla plugins och teman och jämför dem med en databas med kända sårbarheter. Alla upptäckta sårbarheter listas sedan så du snabbt och enkelt kan veta vad som behövs uppdateras.


Saker som kommer att läggas till för detta verktyg

  • Automatiska mail som skickas när en sårbarhet upptäcks och återgärdas.
  • Funktionalitet för att uppdatera WordPress, plugins och teman direkt från vår panel.
Did this answer your question?