Skapa en filserver

Filserver är en särskild konfiguration som kan fås via begäran till support.

När servern är skapad kommer den finnas som en vanlig "hemsida" när ni loggar in i Templ-panelen.

VIKTIGT: En filserver har inte stöd för alla operationer som finns i panelen. Använd inte panelen för något annat än vad som beskrivs i denna artikel.

Åtkomst

Filservern är åtkomlig dels som administratör, dels som vanlig användare via SMB.

Administratörer

Som administratör loggar man in via serverns web-interface, exempelvis genom att klicka på knappen "Startsida" i panelen.

När sidan öppnas loggar måste man först logga in med användare "woouser" och med lösenordet som i panelen kallas "SFTP lösenord".
Sedan kommer man till ytterligare en login-sida där användaren är "admin" och lösenordet är det som framgår som "WP-admin lösenord" i panelen.

VIKTIGT: Dessa lösenord går just nu inte att ändra via panelen!!! Vid behov, var god kontakta support.

Administrera användare och grupper

Väl inne på administrations-sidan, kan man lägga till, ändra, och ta bort användare och grupper.

För att lägga till en användare klicka på "New user". Därefter mata in användaruppgifter. Det som behöver matas in är:

  • Under Personal: Mata in namn (minst ett efternamn behövs)
  • Under Unix: ett användarnamn måste anges, man kan även kryssa i "Create home directory" och välja grupper som användaren skall tillhöra om så behagas. 
  • Under Samba 3 klicka "Add Samba 3 Extension"
  • För att sätta ett lösenord, klicka "Set password"
  • Klicka till sist på "Save" för att skapa användaren.

Användare

Vanliga användare kommer åt servern via SMB på port 8445, genom att ange adressen till filservern.

Exempelvis på Mac, kan detta göras via i Finder via "Go"  sedan "Connect to Server".
Ange adressen enligt:

smb://serveraddress:8445/

Och användare och lösenord enligt vad som lagts in via administratörs-sidan.

Did this answer your question?