Obs! Detta steg görs endast en gång, om du redan har skapat din SSH-nyckel och lagt till den i Templ-panelen så kan du gå vidare till Del 3 av vår Filåtkomstguide för Windows: Konfigurera SFTP-Klient (Windows)


Kopiera din SSH-nyckel

Steg 1 - Kopiera din Publika nyckel.

Under "Public key" i PuTTY, högerklicka och välj "Markera allt" och sedan kopiera all text i rutan, detta är din publika nyckel som vi behöver lägga in Templ-panelen. Din publika nyckel kommer att anropa din privata nyckel som bara du har tillgång till på din dator, tillsammans ger nycklarna dig åtkomst till dina WordPress-filer med SFTP.Lägg till SSH-nyckel in Templ-panelen

Öppna Templ-panelen och navigera till Filåtkomst och tryck på Skapa nyckel.

  1. Namn: Namnge din nyckel, min heter "Karl Windows" (mitt namn och dator).
  2. Nyckel: Klistra in nyckeln (all text) som du kopierade från PuTTYgen i steget ovan.
  3. Lägg till för alla hemsidor: Kryssa i rutan om du vill att nyckeln ska fungera med alla dina hemsidor (om du har fler än en). 

Scrolla ned och klicka på Fortsätt, sedan är du klar med alla steg för den här delen av guiden.


Del 3 (Sista delen): Konfigurera SFTP-Klient (Windows)

Did this answer your question?