Den 15 Augusti 2020 uppdaterade vi våra webbhotellsplaner. Hemsidor som skapades innan detta datum behöver migreras till våra nya planer för att ta del av dessa förbättringar.

Vi kommer att migrera alla våra kunders hemsidor till dessa förbättrade planer. Kontakta oss i chatten om du vill vill ta del av dessa förbättringar redan nu.

Nedan är förbättringar vi har gjort:

  • Mer diskutrymme tillgängligt per hemsida.
  • Extra resurser tillgängliga tillfälligt för att bättre klara av trafiktoppar och t.ex. krävande importer, exporter, synkronisering och annat.
  • SSH kan nu användas direkt i webbläsaren.
  • 1-Klick inloggning till databasen.
  • Bättre isolering mellan live och staging-sidor.
  • Vår tidigare plan kallad Add-on/Extra-sida har ersatts av vår nya Micro-plan.

Mer diskutrymme tillgängligt per hemsida

Operativsystemet räknas inte längre in i diskanvändningen, vilket leder till ca 5GB mer diskutrymme än innan för planerna Small och större.

Live och staging-sidor är nu helt isolerade från varandra

Alla hemsidor (även stagingsidor) är nu helt isolerade från varandra, med separata processer av:

  • PHP-FPM
  • MariaDB
  • SSH
  • Redis (om det är aktiverat)

SSH/SFTP

Varje hemsida har nu en unik SSH/SFTP-användare och port. Denna information finns på Översiktssidan av din hemsida i vår panel.

1-Klick Inlogg till Adminer

Uppgifterna för att logga in i Adminer behövs inte längre skrivas in manuellt. Klicka på DB Admin-länken sedan Login för att loggas in automatiskt i Adminer.

Micro ersätter Add-on/Extra-sida

Add-on/Extra-sida har ersatts av vår nya Micro-plan.

Did this answer your question?