Obs! Detta steg görs endast en gång, om du redan har skapat din SSH-nyckel och lagt till den i Templ.io-panelen så kan du gå vidare till Del 3 av vår Filåtkomstguide för Mac: Konfigurera SFTP-klient (Mac)


Kopiera din SSH-nyckel

I Terminalen på Mac, kopiera kommandoraden nedan och klistra in den i Terminalen och tryck på Enter.

pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub

Du kan nu klistra in i nyckel i Templ.io-panelen genom att trycka på Command key (⌘)+ V.


Lägg till SSH-nyckel in Templ.io-panelen

Öppna Templ.io-panelen och navigera till Filåtkomst och tryck på Skapa nyckel.

  1. Namn: Namnge din nyckel, min heter "Karl Mac" (mitt namn och dator).
  2. Nyckel: Klistra in nyckeln (all text) som du kopierade från Terminalen i steget ovan.
  3. Lägg till för alla hemsidor: Kryssa i rutan om du vill att nyckeln ska fungera med alla dina hemsidor (om du har fler än en). När du har fyllt i all information så bör det se ut ungefär så här:

Tryck på Fortsätt, och sedan är du klar med alla steg för den här delen av guiden.


Del 3 (Sista delen): Konfigurera SFTP-Klient (Mac)

Did this answer your question?