Obs! Detta steg görs endast en gång, om du redan har skapat din SSH-nyckel och lagt till den i Templ.io-panelen så kan du gå vidare till Del 3 av vår Filåtkomstguide för Windows: Konfigurera SFTP-Klient (Windows)


Kopiera din SSH-nyckel

Steg 1 - Kopiera din Publika nyckel.

Under "Public key" i PuTTY, högerklicka och välj "Markera allt" och sedan kopiera all text i rutan, detta är din publika nyckel som vi behöver lägga in Templ.io-panelen. Din publika nyckel kommer att anropa din privata nyckel som bara du har tillgång till på din dator, tillsammans ger nycklarna dig åtkomst till dina WordPress-filer med SFTP.Lägg till SSH-nyckel in Templ.io-panelen

Öppna Templ.io-panelen och navigera till Filåtkomst och tryck på Skapa nyckel.

  1. Namn: Namnge din nyckel, min heter "Karl Windows" (mitt namn och dator).
  2. Nyckel: Klistra in nyckeln (all text) som du kopierade från PuTTYgen i steget ovan.
  3. Lägg till för alla hemsidor: Kryssa i rutan om du vill att nyckeln ska fungera med alla dina hemsidor (om du har fler än en). 

När du har fyllt i all information så bör det se ut ungefär så här:

Tryck på Fortsätt, och sedan är du klar med alla steg för den här delen av guiden.


Del 3 (Sista delen): Konfigurera SFTP-Klient (Windows)

Did this answer your question?